Gillette gel za brijanje Skinguard, 200 ml

Gillette gel za brijanje Skinguard, 200 ml

Broj: 1348976
Muški gel za brijanje je namijenjen korisnicima s osjetljivom kožom, koja se nakon brijanja nadraži. Gillette SkinGuard sadrži aloe veru, zbog koje britvica glatko klizi po koži i istovremeno ju hladi. Cijeli opis
33,14 Kn
Uključujući PDV
Dostava MALL

Trenutno nedostupno

Broj: 1348976

Opis

Gillette gel za brijanje Skinguard, 200 ml

Značajke

 • Za muškarce s osjetljivom kožom
 • Aloe – ugodno hlađenje
 • Pomaže britvici kliziti po koži
 • Štiti kožu tijekom brijanja

Tehnički detalji

Prikladno za muškarce
Vrsta: gel za brijanje
Volumen: 200 ml

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

GHS07

POZOR

 • H315 Izaziva iritaciju kože.
 • H319 Uzrokuje tešku iritaciju očiju.
 • P280 Nositi zaštitne rukavice.
 • P264 Poslije upotrebe temeljito isprati ruke.
 • P302 + P350 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati s mnogo vode i sapuna.
 • P333 + P313 Ako nastupi iritacija kože: potražite savjet/pomoć doktora.
 • P362 Skinuti kontaminiranu odjeću i oprati prije ponovne upotrebe.
 • P305+P351+P338 PRI KONTAKTU S OČIMA: Temeljito ispirujte vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete učiniti bez poteškoća. Nastaviti ispiranje.
 • P337 + P313 Ako se iritacija očiju nastavi: potražite savjet/pomoć doktora.