Raid sprej Max protiv insekata, cvijet naranče, 400 ml

Ocjena: 5 2 ocjena Brand: Raid Naš broj: 1369751

Poklon

Raid sprej Max protiv insekata, cvijet naranče, 400 ml + 80 Kn bonusa za sljedeću kupovinu iznad 800 Kn

Sprej Raid Max ima miris po cvijetu naranče. Cijeli opis

42.21
5 2

43,96 Kn
42,21 Kn

Naš broj: 1369751

kupon za popust 80 Kn

Kupon za popust 80 Kn

80 Kn bonusa za sljedeću kupovinu iznad 800 Kn

Sada ćete dobiti poklon za svoju kupnju - kupon za popust koji vrijedi 80 Kn za sljedeću kupovinu. Kupon će vam biti poslan 14 dana nakon što vam narudžba bude isporučena.

Ponuda vrijedi do 13. 12. 2019.


Opis

Opis artikla

Raid sprej Max, cvijet naranče, 400 ml

Raid® sprej Max protiv kukaca (mrava, žohara) ima miris po cvijetu naranče. Efektivno suzbija insekte i njihova jajašca. Učinak postignut u 30 sekundi nakon primjene, a učinkovit je do 4 tjedna.


Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez

OPASNO

 • H222 Lako zapaljiv aerosol.
 • H410 – Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim djelovanjem
 • H229 Spremnik je pod tlakom: može eksplodirati pri zagrijavanju.
 • EUH066 Ponavljano izlaganje može uzrokovati suhoću ili pucanje kože.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • P210 Držite podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Pušenje je zabranjeno.
 • P211 Nemojte prskati na otvoreni plamen ili druge izvore plamena. P251 Posuda je pod pritiskom: nemojte je bušiti ili paliti kad je prazna.
 • P410 + P412 Zaštitite od sunčeve svjetlosti. Ne izlažite temperaturama iznad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima.
 • P251 Posuda je pod pritiskom: nemojte je bušiti ili paliti kad je prazna.
 • P260 Ne udisati sprej.
 • P264 Poslije upotrebe temeljito isprati ruke.
 • P305+P351+P338 PRI KONTAKTU S OČIMA: Temeljito ispirujte vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete učiniti bez poteškoća. Nastaviti ispiranje.
 • P410 + P412 Zaštitite od sunčeve svjetlosti. Ne izlažite temperaturama iznad 50 °C/122 °F.

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla

Vrsta štetočine insekti

Artikl je dostupan u drugim državama