Raid sprej Max protiv insekata, cvijet naranče, 400 ml

Brand: Raid Naš broj: 1369751

Raid sprej Max protiv insekata, cvijet naranče, 400 ml

Sprej Raid Max ima miris po cvijetu naranče. Cijeli opis

41.73

41,73 Kn uključujući PDVRedovna cijena: 43,96 Kn, Uštedjet ćete 2,23 Kn (5 %)

Naš broj: 1369751

Opis

Opis artikla

Raid sprej Max, cvijet naranče, 400 ml

Raid® sprej Max protiv kukaca (mrava, žohara) ima miris po cvijetu naranče. Efektivno suzbija insekte i njihova jajašca. Učinak postignut u 30 sekundi nakon primjene, a učinkovit je do 4 tjedna.


Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez

OPASNO

 • H222 Lako zapaljiv aerosol.
 • H410 – Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim djelovanjem
 • H229 Spremnik je pod tlakom: može eksplodirati pri zagrijavanju.
 • EUH066 Ponavljano izlaganje može uzrokovati suhoću ili pucanje kože.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • P210 Držite podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Pušenje je zabranjeno.
 • P211 Nemojte prskati na otvoreni plamen ili druge izvore plamena. P251 Posuda je pod pritiskom: nemojte je bušiti ili paliti kad je prazna.
 • P410 + P412 Zaštitite od sunčeve svjetlosti. Ne izlažite temperaturama iznad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima.
 • P251 Posuda je pod pritiskom: nemojte je bušiti ili paliti kad je prazna.
 • P260 Ne udisati sprej.
 • P264 Poslije upotrebe temeljito isprati ruke.
 • P305+P351+P338 PRI KONTAKTU S OČIMA: Temeljito ispirujte vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete učiniti bez poteškoća. Nastaviti ispiranje.
 • P410 + P412 Zaštitite od sunčeve svjetlosti. Ne izlažite temperaturama iznad 50 °C/122 °F.

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla

Vrsta štetočine insekti