Mannol Gasket Maker Black brtvilo, crno, 85 g (9912)

Mannol Gasket Maker Black brtvilo, crno, 85 g (9912)

Broj: 10752146
Gasket Maker Black je brtvilo koje se stvrdnjava na sobnoj temperaturi. Cijeli opis
44 Kn (5,84 €)
Uključujući PDV
Dostava MALL

Kod dobavljača

11.10. predviđeno osobno preuzimanje u poslovnici u Zagrebu
Mjesta za preuzimanje
 
12.10. dostava za Zagreb i okolicu
 
12.10. dostava za ostale županije
Broj: 10752146

Opis

1

Gasket Maker Black brtvilo

Gasket Maker Black je brtvilo koje se stvrdnjava na sobnoj temperaturi. Proizvod je savršeno otporan na ekstremne temperature. Stvara učinkovito brtvljenje koje se ne puca, skuplja i ne pomiče, čak i kada je izloženo naglim promjenama temperature. Zamjenjuje brtvene prstenove, podloške i brtve od azbesta, gume, pluta, metala i drugih materijala. Sredstvo je također otporan na maziva, rashladne tekućine, benzin, kerozin, vodu, kiseline i lužine. Sredstvo je jednostavno za nanošenje i zadržava svoju fleksibilnost. Prije uporabe površina se mora odmastiti.

 • Raspon radne temperature: –40 °C do +230 °C (neuobičajeno);
 • Čuvajte sredstvo u hladnom i suhom okruženju u dobro zatvorenoj originalnoj posudi. Rok trajanja: najmanje dvije godine od datuma proizvodnje.

Tehnički detalji

Namjena brtvilo
Masa 85 g

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez

UPOZORENJE

 • H315 – Izaziva iritaciju kože.
 • H319 – Uzrokuje ozbiljnu iritaciju oka.
 • H335 – Može izazvati iritaciju dišnih puteva.
 • P101 – Ako je potreban liječnički savjet, treba priložiti ambalažu ili etiketu proizvoda.
 • P102 – Čuvati izvan dohvata djece.
 • P103 – Pažljivo pročitajte i slijedite sve upute.
 • P261 – Nemojte udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/sprej.
 • P264 – Nakon upotrebe temeljito se operite.
 • P271 – Koristite samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.
 • P280 – Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
 • P304 + P340 – AKO SE UDIŠE: Prebacite osobu na svježi zrak i ostavite u udobnom položaju za disanje.
 • P305 + P351 + P338 – PRI DODIRU S OČIMA: Nježno isperite vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće, ako postoje i ako je to moguće učiniti. Nastaviti s ispiranjem.
 • P312 – Nazovite CENTAR ZA OTROVE/liječnika ako se ne osjećate dobro.
 • P321 – Poseban tretman (vidi ovu oznaku na etiketi).
 • P362 + P364 – Skinite kontaminiranu odjeću i operite je prije ponovne upotrebe.
 • P332 + P313 – Ako dođe do iritacije kože: potražite liječničku pomoć.
 • P337 + P313 – Ako iritacija oka ne prestane: potražite liječničku pomoć.
 • P403 + P233 – Čuvati na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenoj posudi.
 • P405 – Držite zatvoreno.
 • P501 – Odložite sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima.