Areon osvježivač za auto Apple & Cinnamon

Ocjena: 5 1 ocjena Brand: Areon Naš broj: 923121

Areon osvježivač za auto Apple & Cinnamon

Osvježavajući miris s mogućnošću kontrole intenziteta mirisa. Cijeli opis

24.96
5 1

24,96 Kn uključujući PDV

Naš broj: 923121

Opis

Opis artikla

Areon predstavlja osvježivač prostora s mogućnošću prilagodbe intenziteta mirisa. Osvježavajuće limenke od mirisnih drva koje pružaju dugotrajno osvježenje prostorije pogodno je za auto ili kuću.

Neka vaš prostor miriše koliko god želite.

Klasifikacija opasnosti prema Zakonu o kemikalijama

OPREZ

 • H315 Proizvod nadražuje kožu.
 • H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
 • H319 Uzrokuje jaku iritaciju očiju.
 • H412 Štetno za vodene organizme s dugotrajnim djelovanjem.
 • P101 Ako je potreban medicinski savjet, spremnik ili naljepnica proizvoda moraju biti dostupni.
 • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
 • P302 – P352 AKO DOĐE U DODIR S KOŽOM: Odmah operite s mnogo sapuna i vode.
 • P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: potražite liječnički savjet / pomoć.

Sadrži:

 • 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-on
 • citronelol
 • 1-(5,5-dimetil-1-cikloheksen-1-il)pent-1-en-4-on
 • evgenol

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla