Liqui Moly krema za poliranje kromiranih i metalnih dijelova, 250 ml

Brand: Liqui Moly Naš broj: 2463204

Odlična cijena

Liqui Moly krema za poliranje kromiranih i metalnih dijelova, 250 ml

Krema za poliranje automobila marke LIQUI MOLY. Cijeli opis

97

97 Kn S PDV-om

Naš broj: 2463204

Opis

Opis artikla

Liqui Moly sredstvo za poliranje Glanz-Politur, 500 ml 

Sredstvo je primjereno za poliranje vašeg automobila nakon pranja. Čisti, polira, štiti i brine za sjaj. Sredstvo također brine za male nepravilnosti u boji, a ujedno štiti boju vašeg automobila.

 .

Tehnički detalji

Namjena Sredstvo za poliranje
Količina 250 ml

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez

UPOZORENJE

  • P102 Držati podalje od djece.
  • H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože.
  • P261 Izbjegavati udisanje para.
  • P280 Nosite zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu lica.
  • P302+P352 U KONTAKTU S KOŽOM: Isprati s puno vode.
  • P333 + P313 – Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražite liječničku pomoć/njegu.
  • – P501 Odlagati sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla

Vrsta polirna pasta