ATG kit za popravak crnih odbojnika

Brand: Naš broj: 1336268

ATG kit za popravak crnih odbojnika

ATG Smart Repair je komplet koji omogućava brz i jednostavan popravak manjih ogrebotina i rupa kod plastičnih odbojnika i letvica. Cijeli opis

244

244 Kn Uključujući PDV

Naš broj: 1336268

Opis

Opis artikla

ATG kit za popravak crnih odbojnika

Isporučena plastična masa omogućuje brze i jednostavne popravke, a isporučena boja omogućuje jednostavno bojanje. Osim isporučene crne boje, za bojenje plastičnih površina mogu se koristiti i druge boje. Sadržaj kompleta dovoljan je za popravak 8–10 rupa.

Sadržaj seta:

 • boja za odbojnik (Jet crna)
 • plastični štap za miješanje
 • dvo-komponentna plastična masa
 • brusni papir „1000“
 • okrugla spužva za bojanje
 • Upute za uporabu

Primjena: Plastični odbojnici, plastične letve, ogledala…

Uporaba i pohrana: Zaštitite proizvod od izravnog sunčevog svjetla, topline i mraza. Slijedite upute za zaštitu ljudi i okoliša. Čuvati izvan dohvata djece i životinja. Proizvod nije prikladan za konzumaciju. Nismo odgovorni za neprikladno korištenje.

ATG kit za popravak crnih odbojnika

Sigurnosno upozorenje:

Oprez
 • Sadrži: Produkt reakcije smole epiklorhidrina bisfenola A s prosječnom molekularnom masom <700. EUH 205 – Sadrži sastojke epoksida. Može izazvati alergijsku reakciju.
 • H315 Izaziva iritaciju kože.
 • H319 Uzrokuje tešku iritaciju očiju.
 • H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože.
 • H412 Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učinkom.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • P280 Nosite zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu lica.
 • P301 + P312 Ako se proguta: kontaktirajte CENTAR ZA TOKSIKOLOGIJU ili liječnika.

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla

Eksterijer popravak i pohrana