DINO Povijesna karta, 1000 komada
84 Kn

Sastavite sliku povijesne karte. Jednom kad se slika sastavi i uokviri, bit će idealan dodatak svakoj sobi. Paket sadrži 1000 komada.