Uvjeti poslovanja

Opći uvjeti web trgovine MALL.HR sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti osobnih podataka te Zakonom o elektroničkoj trgovini.

Web trgovinom MALL.HR (u daljnjem tekstu „trgovina“) upravlja tvrtka Internet Mall d. o. o., Horvatova 80a, 10 000 Zagreb, telefon: 01 8000 190, email: info@mall.hr, matični broj: 080976802, porezni broj: 91380369083, koji je pružatelj usluga e-poslovanja (u daljnjem tekstu prodavač ili MALL.HR).

Opći uvjeti poslovanja odnose se na rad web trgovine MALL.HR, prava i obveze korisnika i trgovine te se njima uređuje poslovni odnos između MALL.HR i kupca. Opći uvjeti poslovanja uređuju i pojedinačna pravila kupnje na mjestima za preuzimanje MALL.HR.

Kupca obvezuju opći uvjeti koji vrijede u trenutku kupnje (predaje web narudžbe). Kupac se kod predaje narudžbe svaki put posebno upozorava na opće uvjete poslovanja i predavanjem narudžbe potvrđuje svoju upoznatost s istima.Uvjeti se primjenjuju od 11. rujna 2023. godine.