Središte za novinare

Novinarska pitanja

Marketing i odnosi s javnošću
Telefon: 01 670 0321
Email: pr@mall.hr