Središte za novinare

Novinarska pitanja

Marketing i odnosi s javnošću
Telefon: 01 8000 190
Email: [email protected]