PR:HR_NOUZOVY_STAV


Promjene narudžbe

Za promjene narudžbe ili opoziv narudžbe nazovite našu ekipu za pomoć korisnicima na broj telefona 01 7776 126.

Promjena artikla iz narudžbe

  • Ako ste u okviru jedne narudžbe naručili više artikala, neželjeni artikl možete opozvati. Željeni model artikla zatim naručite ponovno – predajom nove web narudžbe. Preostali dio izvorne narudžbe ostaje važeći. Rješenje je prikladno samo kad je riječ o osobnom preuzimanju artikala, inače bi morali dvaput platiti troškove dostave.
  • Druga mogućnost je opoziv narudžbe u cijelosti i ponovna narudžba svih artikala.

Promjena načina plaćanja

Promjena načina plaćanja kod predane narudžbe moguća je samo na plaćanje gotovinom, ukoliko ste prilikom predaje narudžbe odabrali plaćanje po predračunu/ponudi ili karticom za plaćanje preko interneta.

Promjena datuma i načina dostave

Način dostave kod predane narudžbe, nažalost, ne možete mijenjati. To znači da je narudžbu potrebno opozvati i predati novu.

Ako vam dogovoreni datum dostave ne odgovara (o datumu dostave kupce obavještavamo SMS porukom i e-poštom), u našoj Službi za korisnike možete dogovoriti drugi datum dostave. Prilikom predaje narudžbe i odabira načina dostave, imate mogućnost odabira 7-dnevne odgode datuma dostave.