Zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada

Elektronički uređaji sadrže nekoliko stotina različitih materijala.

Neki od njih su nakon uporabnog vijeka uređaja ponovno iskoristivi, ali mnoge tvari mogu biti vrlo štetne ukoliko se s elektroničkim otpadom postupa nepravilno. Kako bi se spriječio štetan utjecaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, vrlo je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog i ostalih vrsta otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

Kako zbrinjavati EE otpad?

Na našem mjestu isporuke u Ul. kneza Branimira 28, u Zagrebu, možete ostaviti EE otpad. Preuzimamo ga po sistemu jedan za jedan. MALL.HR zbrinuti će vaš stari EE uređaj uz uvjet da je isti obavljao primarne funkcije kao i isporučena novokupljena EE oprema preko naše Internet trgovine.

Ako niste u blizini našeg mjesta isporuke, u Republici Hrvatskoj postoji organizirani besplatni sustav zbrinjavanja EE otpada putem ovlaštenih sakupljača. Dovoljno je nazvati besplatni broj 0800 444 110 ili poslati SMS na 098 444 110 i ako imate više od 30 kilograma EE otpada, ovlašteni sakupljač će ga preuzeti na Vašoj adresi. Na istom ćete broju dobiti sve potrebne dodatne informacije. Nalog možete dati i na web stranici www.eeotpad.com, te putem elektroničke pošte prijava@eeotpad.com.

EE otpad možete i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište.

Priroda će vam biti zahvalna!