Talijanska marka Manfrotto opskrbljuje tržište širokom paletom proizvoda podrške fotografskoj opremi. Neusporediva snaga međunarodne distribucijske mreže i napori tima prema komunikaciji s korisnicima marki Manfrotto omogućila je snažan položaj na tržištu i prisutnost u više od 65 zemalja diljem svijeta.

Talijanska marka Manfrotto opskrbljuje tržište širokom paletom proizvoda podrške fotografskoj opremi. Neusporediva snaga međunarodne distribucijske mreže i napori tima prema komunikaciji s korisnicima marki Manfrotto omogućila je snažan položaj na tržištu i prisutnost u više od 65 zemalja diljem svijeta.