Sanitarne armature UNITAS prisutne su u 75 zemalja svijeta. S novim investicijama, tehnologijom i znanjem tvrtka raste već od 1933. godine. U svjetlu ispunjavanja korisničkih potreba, novih trendova na tržištu i sve zahtjevnijih ukusa potrošača, razina kvalitete sanitarnih armatura UNITAS stalno se nadograđuje i približava liderima u svojoj grani industrije.

Sanitarne armature UNITAS prisutne su u 75 zemalja svijeta. S novim investicijama, tehnologijom i znanjem tvrtka raste već od 1933. godine. U svjetlu ispunjavanja korisničkih potreba, novih trendova na tržištu i sve zahtjevnijih ukusa potrošača, razina kvalitete sanitarnih armatura UNITAS stalno se nadograđuje i približava liderima u svojoj grani industrije.