Marka Valvoline osnovana je 1866. godine. Ubrzo nakon toga Dr. Ellis je prvi na svijetu registrirao marku Valvoline. Marka je dobila ime po parnim strojevima koji su imali oblik slova V pomoću kojeg su se lakše otpustili i pomicali ventili.

Marka Valvoline osnovana je 1866. godine. Ubrzo nakon toga Dr. Ellis je prvi na svijetu registrirao marku Valvoline. Marka je dobila ime po parnim strojevima koji su imali oblik slova V pomoću kojeg su se lakše otpustili i pomicali ventili.