Woodwick mirisna svijeća Košara jabuka, 609,5 g

Brand: Woodwick Naš broj: 1310104

Woodwick mirisna svijeća Košara jabuka, 609,5 g

Svijeća s ugodnim mirisom jabuka, krušaka, bresaka s dodirom ljubičice i jasmina. U mirisnoj svijeći marke Woodwick ćete uživati čak 130 sati. Jedinstven dizajn se uklapa u svaki prostor zahvaljujući fitilju koji gori kao vatra u kaminu, a osjećat ćete se kao da sjedite ispred njega. Svijeća je izrađena od 100% prirodnog, biorazgradivog **voska pa ne morate brinuti za utjecaj na okoliš. Cijeli opis

211.74

211,74 Kn

Naš broj: 1310104

Opis

Opis artikla

Woodwick mirisna svijeća Košara jabuka, 609,5 g

Značajke

 • Dizajnerska svijeća s mirisom jabuka, krušaka, bresaka s dodirom ljubičice i jasmina
 • U staklenoj čaši s drvenim poklopcem koji sprečava da se svijeća ugasi
 • Staklo od ručno puhanog stakla
 • Svijeća sadrži sojin vosak koji je topljiv do 50% više od parafina
 • Vosak je od trajnih materijala te posve biorazgradiv
 • – Izrađen od 100% prirodnih materijala
 • Fitilj oponaša pucketanje drva u kaminu

Tehnički detalji

Vrsta: svijeća
Vrijeme gorenja 130 h
Boja zelena
Masa 609,5 g
Vrsta svijeće u čaši

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez

POZOR

 • H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože.
 • H412 Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učinkom.
 • P261 Izbjegavati udisanje praha/para/plina/magle/pare/isparenja raspršivača.
 • P272 Kontaminirana radna odjeća nije dopuštena izvan radnog mjesta.
 • P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
 • P280 Nosite zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu lica.
 • P302+P352 U KONTAKTU S KOŽOM: Isprati s puno vode.
 • P333 + P313 – Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Tražite liječničku pomoć/njegu.
 • P362 Skinuti kontaminiranu odjeću i oprati prije ponovne upotrebe.
 • P501 Ukloni sadržaj / spremnik …

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla

Vrsta svijeća
Vrijeme gorenja 130 h
Težina 609.5 g
Vrsta svijeća mirisna svijeća