Bref Wc miris Power Aktiv Pine 3 x 50 g

Ocjena: 4,8 49 ocjena Brand: Bref Naš broj: 1087231

Bref Wc miris Power Aktiv Pine 3 x 50 g

WC miris je opremljen s četiri kuglice od kojih svaka ima poseban sastav za potpuni rezultat. Svaki put kad isperete, toalet će biti higijenski i čist. Nestandardni dizajn toaleta zanimljiv je oblik. Paket sadrži 3 WC mirisa Cijeli opis

33
4.8 49

33 Kn Uključujući PDV
11,00 Kn/komad

Naš broj: 1087231

Opis

Opis artikla

Bref Power Aktiv Pine

WC miris Bref Power Aktiv Lemon predstavlja inovativan način održavanja vašeg toaleta. Jezgra kugle sadrži 40% više mirisa, što osigurava miris od prvog do zadnjeg ispiranja. Miris je intenzivan, a zbog svoje nove kompozicije može trajati i duže – do 200 ispiranja. Četiri kugle – četiri funkcije.

 • Higijenska čistoća
 • Bogata i čista pjena
 • Zaštita od kamenca
 • Dugotrajna svježina s mirisom borovnice

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez

POZOR

 • H315 Izaziva iritaciju kože.
 • H319 Uzrokuje tešku iritaciju očiju.
 • H412 Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učinkom.
 • P101 Ako je potreban liječnički savjet, posudu ili etiketu proizvoda morate pokazati liječniku.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči.
 • P302+P352 U KONTAKTU S KOŽOM: Isprati s puno vode.
 • P305+P351+P338 U KONTAKTU S OČIMA: Temeljito ispirujte vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete učiniti bez poteškoća. Nastaviti ispiranje.
 • P337+P313 Ako iritacija očiju ne prestaje: Ptražite liječničku pomoć/njegu.
 • P501 Uklonite spremnik u lokalni sustav skupljanja otpada

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla

Broj komada u pakiranju 3 Komad
Poredak - sredstva za čišćenje WC