Planet Pool Algicid Standard, lagana pjena, 1 L (604601)

Ocjena: 5 14 ocjena Brand: Planet Pool Naš broj: 898040

Planet Pool Algicid Standard, lagana pjena, 1 L (604601)

Planet Pool Algicid Standard je sredstvo za uništavanje algi u vodi bazena. Količina 1 l. Cijeli opis

41
5 14

41 Kn

Naš broj: 898040

Opis

Opis artikla

Značajke

 • Algicid standard je pjenasti proizvod za korištenje protiv algi u bazenskoj vodi.
 • Pogodno za održavanje vode u privatnim bazenima.

Uporaba

 • Pobrinite se da udio klora i pH vrijednost budu u idealnom opsegu.
 • Za mjerenje koristite mjerač za pH i mjerač za klor.
 • Kao sredstvo za pjenjenje, nemojte ga koristiti u bazenima s masažom, protočnim uređajima i u masažnim bazenima.
 • Biocide koristite sigurno.
 • Prije korištenja uvijek pogledajte oznaku i informacije o proizvodu.

Tehnički detalji

Idealna pH vrijednost vode 7,0 – 7,6
Idealan sadržaj klora 1 – 3 mg/L
Količina 1 l

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

GHS09 Nagriza

OPASNO

 • H314 Uzrokuje teške ozljede kože i oštećenja oka.
 • H400 Vrlo otrovno za vodene organizme.
 • H411 Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učincima.
 • P101 Ako je potreban liječnički savjet, posudu ili etiketu proizvoda morate pokazati liječniku.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
 • P303 + P361 + P353 PRI DODIRU S KOŽOM (i kosom): Odmah skinuti kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/otuširajte se.
 • P301+P312 PRI KONZUMIRANJU: Ako se osjećate loše nazovite TOKSIKOLOŠKI CENTAR/doktora.
 • P305+P351+P338 U KONTAKTU S OČIMA: Isprati s vodom nekoliko minuta Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete. Nastavite s ispiranjem.
 • P310 Odmah nazovite TOKSIKOLOŠKI CENTAR/liječnika.
 • P405 Držati zatvoreno.
 • P501 Odlagati sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.
 • Sastav: kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12–16-alkildimetil, kloridi

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla

Vrsta alge
Težina 1.1 kg