Planet Pool Clear and Fun Profi Line sredstvo za dezinfekciju (1627)

Planet Pool Clear and Fun Profi Line sredstvo za dezinfekciju (1627)

Broj: 2461186
Učinkovito sredstvo za brzu dezinfekciju vašeg bazena. Cijeli opis
Dostava MALL
144 Kn
S PDV-om

Kod dobavljača

26.1. predviđeno osobno preuzimanje u poslovnici u Zagrebu
Mjesta za preuzimanje
 
27.1. dostava za Zagreb i okolicu
 
27.1. dostava za ostale županije

Broj: 2461186

Opis

Planet Pool sredstvo za dezinfekciju bazena

Dezinfekcijsko sredstvo osigurat će manje neugodnih mirisa i algi u vašem bazenu. Proizvod vrlo brzo isparava i pruža snažan i brz dezinfekcijski učinak. 


Upute za uporabu

Otopite sredstvo u kanti vode i pažljivo ga izlijte u bazen uz rub bazena. Sadržaj klora dramatično će se povećati. Nakon što padne na 1 – 3 mg/L, bazen možete ponovo koristiti. Uvijek pročitajte upute za uporabu i podatke o proizvodu prije uporabe. Za bazene kapaciteta 25.000–35.000 L koristite 2 vrećice, a za bazene kapaciteta 35.001–45.000 L, 4 vreće.

Tehnički detalji

Količina 4 × 175 g

Jamstvo: 2 godine

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez Opasno za zdravlje Opasno za okoliš

OPASNO

 • H315 Izaziva iritaciju kože.
 • H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože.
 • H319 Uzrokuje tešku iritaciju očiju.
 • H334 Može izazvati alergiju ili simptome astme ili otežano disanje ako se udiše.
 • H335 Može nadražiti dišni sustav
 • H410 Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učincima
 • P101 Ako je potreban liječnički savjet, posudu ili etiketu proizvoda morate pokazati liječniku.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • P261 Ne udisati.
 • P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
 • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči.
 • P305+P351+P338 U KONTAKTU S OČIMA: Isprati s vodom nekoliko minuta Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete. Nastavite s ispiranjem.
 • P405 Držati zatvoreno.
 • P501 Odložiti sadržaj/spremnik na ovlašteno odlagalište ili opasnog otpada i ambalažnog otpada.
 • EUH031 Kontakt s kiselinama oslobađa otrovne plinove.
 • EUH206 Pozor! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se ispuštati opasni plinovi (klor).

Sadrži aktivni kisik i klor.