Planet Pool Flockstar tekućina za razbistravanje, 1 L (901601)

Ocjena: 4,6 15 ocjena Brand: Planet Pool Naš broj: 898053

Planet Pool Flockstar tekućina za razbistravanje, 1 L (901601)

Planet Pool Flockstar je sredstvo za razbistravanje bazenske vode. Količina 1 l. Cijeli opis

35
4.6 15

35 Kn

Naš broj: 898053

Opis

Opis artikla

Značajke

 • Flockstar se koristi za uklanjanje mutne bazenske vode.
 • Pogodno za pješčane filtere i kartuše.

Uporaba

 • Pobrinite se da pH vrijednost bude u idealnom odnosu.
 • Za mjerenje koristite mjerač za pH.
 • Neke su čestice prljavštine toliko male da ih filter ne bi uhvatio. Zato su tu sredstva za razbistravanje.
 • Rezultat je kristalno čista voda.

Tehnički detalji

Idealna pH vrijednost vode 7,0 – 7,6
Količina 1 l

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

GHS09

OPREZ

 • H302 Štetno ako se proguta.
 • H319 Uzrokuje tešku iritaciju očiju.
 • P101 Ako je potreban liječnički savjet, posudu ili etiketu proizvoda morate pokazati liječniku.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • P301+P312 PRI KONZUMIRANJU: Ako se osjećate loše nazovite TOKSIKOLOŠKI CENTAR/doktora.
 • P305+P351+P338 U KONTAKTU S OČIMA: Isprati s vodom nekoliko minuta Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete. Nastavite s ispiranjem.
 • P405 Držati zatvoreno.
 • P501 Odlagati sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.
 • Sastav: aluminijev hidroksiklorid
  Slijedite upute za sigurno rukovanje kemikalijama.

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla

Vrsta sakupljanje prljavštine
Težina 1.1 kg