Planet Pool klor granulat, brzo otapanje, 1 kg (501601)

Planet Pool klor granulat, brzo otapanje, 1 kg (501601)

Broj: 898027
Planet Pool klor granulat je sredstvo za prvo ili temeljito kloriranje vode. Količina 1 kg. Cijeli opis
78 Kn
S PDV-om
Dostava MALL

Na zalihi 5+ artikala

Sutra predviđeno osobno preuzimanje u poslovnici u Zagrebu
Mjesta za preuzimanje
 
Sutra dostava za Zagreb i okolicu
 
6.8. dostava za ostale županije

Broj: 898027

Opis

Značajke

 • Klor granulat je sredstvo sa više od 50% aktivnog klora, a koristi se za prvo ili temeljito kloriranje.
 • Pogodno za svu vodu, i tvrdu, ima neutralan pH, stabiliziran je i brzo se topi.
 • Pogodno za održavanje vode u privatnim bazenima.

Uporaba

 • Pobrinite se da udio klora i pH vrijednost budu u idealnom opsegu.
 • Za mjerenje koristite mjerač za pH i mjerač za klor.
 • Biocide koristite sigurno.
 • Prije korištenja uvijek pogledajte oznaku i informacije o proizvodu.

Tehnički detalji

Idealna pH vrijednost vode 7,0 – 7,6
Idealan sadržaj klora 1 – 3 mg/L
Količina 1 kg.

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

GHS07 GHS09

OPREZ

 • H302 Štetno ako se proguta.
 • H319 Uzrokuje tešku iritaciju očiju.
 • H335 Može nadražiti dišni sustav.
 • H410 – Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim djelovanjem
 • P101 Ako je potreban liječnički savjet, posudu ili etiketu proizvoda morate pokazati liječniku.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • P261 – Ne udisati prašinu/pare/plin/maglu/raspršivač.
 • P280 Nosite zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu lica.
 • P301+P312 PRI KONZUMIRANJU: Ako se osjećate loše nazovite TOKSIKOLOŠKI CENTAR/doktora.
 • P305+P351+P338 U KONTAKTU S OČIMA: Isprati s vodom nekoliko minuta Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete. Nastavite s ispiranjem.
 • P405 Držati zatvoreno.
 • P501 Odlagati sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.
 • EUH031 Kontakt s kiselinama oslobađa otrovne plinove.
 • EUH206 Pozor! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se ispuštati opasni plinovi (klor).