Planet Pool sredstvo za čišćenje bazena, za organsku prljavštinu, 1 L (1331601)

Planet Pool sredstvo za čišćenje bazena, za organsku prljavštinu, 1 L (1331601)

Broj: 898051
Odlična cijena
Planet Pool sredstvo za čišćenje bazena za organsku prljavštinu i čišćenje ruba. Količina 1 l. Cijeli opis
54,90 Kn
S PDV-om
Dostava MALL

Na zalihi 5+ artikala

Sutra predviđeno osobno preuzimanje u poslovnici u Zagrebu
Mjesta za preuzimanje
 
Sutra dostava za Zagreb i okolicu
 
21.6. dostava za ostale županije

Broj: 898051

Opis

Značajke

 • Sredstvo je alkalno, a koristi se za čišćenje organske prljavštine i za čišćenje ruba bazena.
 • Otapa ulje, masti, čađ i šminku.

Tehnički detalji

Količina 1 l

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Nagriza

OPASNO

 • H314 Uzrokuje teške ozljede kože i oštećenja oka.
 • P101 Ako je potreban liječnički savjet, posudu ili etiketu proizvoda morate pokazati liječniku.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • P260 Ne udisati magle / pare / aerosol.
 • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči.
 • P303 + P361 + P353 PRI DODIRU S KOŽOM (i kosom): Odmah skinuti kontaminiranu odjeću. Isperite kožu vodom/otuširajte se.
 • P305+P351+P338 U KONTAKTU S OČIMA: Isprati s vodom nekoliko minuta Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete. Nastavite s ispiranjem.
 • P405 Držati zatvoreno.
 • P501 Odlagati sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.