Jelínek - trading komposter K 950 - crni
885 Kn

Najnoviji komposter K 950 je pogodan za parcele dimenzija 1 500 m2 i pomaže u kompostiranju pokošene trave, jesenskih otpalih listova, ali možete ga koristiti za uobičajene kompostne otpatke i druge vrste otpada.