Popar Metar POPAR, 8 m
71,54 Kn

47,36 Kn

Osnovna naprava za mjerenje svakog građevinara je metar.