TIP Gaza za prešanje grožđa, 45cm x45cm
58,38 Kn

45,83 Kn

Gaza za prešanje grožđa 45 cm x 45 cm je prikladna za prešanje voća kapaciteta 3 l. Prije punjenja, višak materijala se zaustavlja u košarici za prešanje. Gaza fino filtrira mošt i sprječava da komadi voća padaju u mošt. Most je čišći.