Persil gel kapsule Duo-Caps Color, 72 kom

Ocjena: 4,7 93 ocjena Brand: Persil Naš broj: 1352211

Persil gel kapsule Duo-Caps Color, 72 kom

Persil Duo-Caps Color je odličan borac protiv tvrdokornih mrlja koji istodobno štiti boje. Kompaktne kapsule su jednostavne za primjenu te osiguravaju optimalnu upotrebu deterdženta. Cijeli opis

157
4.7 93

157 Kn Uključujući PDV

Naš broj: 1352211

Opis

Opis artikla

Persil gel kapsule

 • S tehnologijo Deep Clean prodire duboko u vlakna i uklanja čak i najtvrdokornije mrlje
 • Odjeća će biti ugodno mekana
 • Ne ostavlja tragove i održava žive boje
 • Primjeren za šareno rublje
Persil gel kapsule

SASTAV: 15–30% anionske površinski aktivne tvari, 15–30% neionske površinski aktivne tvari, 5–15% sapun,<5% fosfati, parfumi, Limonen, encimi, Benzyl Salicylate, Hexyl cinnamal</>pan>


Tehnički opis

Broj komada 72

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez

OPREZ

 • H315 Izaziva iritaciju kože.
 • H319 Uzrokuje tešku iritaciju očiju.
 • H412 Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učinkom.
 • P101 Ako je potreban liječnički savjet, posudu ili etiketu proizvoda morate pokazati liječniku.
 • P102 Držati podalje od djece.
 • – P305 + P351 + P338 – PRI DODIRU S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete učiniti bez poteškoća. Nastaviti s ispiranjem.
 • P337 + P313 Ako se iritacija očiju nastavi: potražite savjet/pomoć doktora.
 • P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati s mnogo vode i sapuna.
 • P301 + P330 + P331 – AKO SE PROGUTA: isprati usta. Ne izazivati povraćanje.
 • P310 Odmah nazovite TOKSIKOLOŠKI CENTAR ili liječnika.
 • P501 Odstraniti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima.

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla

Težina 1.65 kg
Broj komada u pakiranju 1 Komad
Za obojeno rublje da
Za bijelo rublje ne
Za crnu odjeću ne
Univerzalni ne
Specijalizirani deterdženti ne
Broj pranja 72