Persil kapsule za pranje, Color, 950 g

Persil kapsule za pranje, Color, 950 g

Broj: 27113197
Persil kapsule za pranje, Color, 950 g, oživljavaju boje rublja i osiguravaju dugotrajnu svježinu. Cijeli opis
26 € (195,90 Kn)
Uključujući PDV
0,68 €/pranje (5,12 Kn/pranje)
Dostava MALL

Na zalihi 5+ artikala

Već danas predviđeno osobno preuzimanje u poslovnici u Zagrebu
 
3.4. dostava za Zagreb i okolicu
 
3.4. dostava za ostale županije
Broj: 27113197

Opis

Persil kapsule za pranje, Color, 950 g

Persil Color kapsule za pranje dizajnirane su s četiri područja koja djeluju protiv tvrdokornih mrlja i oživljavaju boje rublja. Također, brinu se o tkanini rublja i osiguravaju dugotrajnu svježinu.

 Persil kapsule za pranje, Color, 950 g

Svojstva

Količina 950 g
Broj pranja 38

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez

Oprez

 • P101 – Ako je potreban liječnički savjet, spremnik proizvoda ili naljepnica moraju biti dostupni.
 • P102 – Čuvati izvan dohvata djece.
 • P280 – Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči.
 • P305 + P351 + P338 – AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo isperite vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete. Nastavite s ispiranjem.
 • P333 + P313 – Ako se pojavi nadraženost kože ili osip: Potražiti liječničku pomoć/pomoć.
 • P337 + P313 – Ako nadraživnaje očiju ne prestaje: potražite liječničku pomoć.
 • P501 – Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.
 • H302 – Štetno ako se proguta.
 • H315 – Izaziva iritaciju kože.
 • H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože.
 • H319 – Uzrokuje jaku iritaciju oka.
 • H412 – Štetno za vodeni život s dugotrajnim učinkom.
 • EUH208 – Sadrži Protease. Može izazvati alergijske reakcije.