Persil kapsule za pranje Duo Caps, 72 kom

Persil kapsule za pranje Duo Caps, 72 kom

Broj: 1352220
Persil gel kapsule Duo Caps sadrže kombinaciju aktivnih tvari koje pomažu u uklanjanju tvrdokornih mrlja. Cijeli opis
159 Kn
Uključujući PDV
Dostava MALL

Trenutno nedostupno

Broj: 1352220

Opis

Persil gel kapsule

  • S tehnologijo Deep Clean prodire duboko u vlakna i uklanja čak i najtvrdokornije mrlje
  • Odjeća će biti ugodno mekana
  • Ne ostavlja tragove i održava žive boje
Persil gel kapsule

Tehnički opis

Broj komada 72

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez

OPREZ

  • H319 Uzrokuje tešku iritaciju očiju.
  • P102 Držati podalje od djece.
  • P101 Ako je potreban liječnički savjet, posudu ili etiketu proizvoda morate pokazati liječniku.
  • P280 Nositi zaštitu za oči/lice.
  • P305+P351+P338 PRI DODIRU S OČIMA: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete učiniti bez poteškoća. Nastaviti s ispiranjem.
  • P337+P313 Ako iritacija očiju ne prestaje: Potražite liječničku pomoć/njegu.