Persil prašak za pranje, FBS, 4.8 kg, kutija

Persil prašak za pranje, FBS, 4.8 kg, kutija

Broj: 27091076
Persil prašak za pranje, FBS, 4.8 kg, kutija, Prodire duboko u vlakna i uklanja i najsitnije molekule mrlja za savršen rezultat pranja rublja. Cijeli opis
36 € (271,24 Kn)
Uključujući PDV
0,45 €/pranje (3,39 Kn/pranje)
Dostava MALL

Na zalihi 5+ artikala

3.4. predviđeno osobno preuzimanje u poslovnici u Zagrebu
 
4.4. dostava za Zagreb i okolicu
 
4.4. dostava za ostale županije
Broj: 27091076

Opis

Prašak za pranje Persil, FBS, 4.8 kg, kutija

Persil Freshness by Silan prašak za pranje sadrži jedinstvenu kombinaciju aktivnih sastojaka koji djeluju protiv tvrdokornih mrlja i dubinski čiste rublje.

 Prašak za pranje Persil, FBS, 4.8 kg, kutija

Svojstva

Količina 4,8 kg
Broj pranja 80
Pakiranje kutija

Klasifikacija opasnosti prema Zakonu o kemikalijama

Oprez

Oprez

 • P101 – Ako je potreban liječnički savjet, spremnik proizvoda ili naljepnica moraju biti dostupni.
 • P102 – Čuvati izvan dohvata djece.
 • P280 – Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči.
 • P305 + P351 + P338 – AKO DOSPIJE U OČI: Pažljivo isperite vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete. Nastavite s ispiranjem.
 • P333 + P313 – Ako se pojavi nadraženost kože ili osip: Potražiti liječničku pomoć/pomoć.
 • P337 + P313 – Ako nadraživnaje očiju ne prestaje: potražite liječničku pomoć.
 • H302 – Štetno ako se proguta.
 • H315 – Izaziva iritaciju kože.
 • H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože.
 • H319 – Uzrokuje jaku iritaciju oka.
 • H412 – Štetno za vodeni život s dugotrajnim učinkom.