Nova energetska naljepnica

Manje razreda, veća učinkovitost

Projekt BELT financira Europska unija u okviru programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (Horizon 2020, ugovor br. 847043)

Što je energetska naljepnica?

Energetska naljepnica je važan alat koji potrošačima omogućuje bolje razumijevanje i uspoređivanje energetske učinkovitosti uređaja kao što su hladnjaci, TV prijemnici, perilice posuđa, itd.

Potrošačima osigurava donošenje informiranijih, dugoročnijih te troškovno isplativijih odluka prilikom kupnje.

Zašto nova energetska naljepnica?

Istraživanje Europske potrošačke organizacije (BEUC) je pokazalo da postojeće označavanje energetskih razreda zbunjuje potrošače – u najvišim razredima (A+, A ++ i A +++) nastaje gužva dok niži razredi ostaju prazni, budući da uređaja koji troše naviše energije gotovo više nema na tržištu.

STARA NALJEPNICA

NOVA NALJEPNICA

Elementi zajednički energetskim naljepnicama za sve skupine uređaja

 1. QR kod koji je dodan na novo te potrošačima omogućuje pridobivanje dodatnih informacija o artiklu – potrošač mora samo »pročitati« kod svojim pametnim telefonom.
 2. Nova ljestvica: od A do G, bez razreda označenih plusevima. U nižim razredima će se možda naći manje artikala, budući da će oni koji troše najviše energije biti uklonjeni s tržišta u skladu s direktivom o ekološkom dizajnu.
 3. Potrošnja energije: podaci se razlikuju ovisno o vrsti artikla. Kod hladnjaka se prikazuje godišnja potrošnja energije. Kod perilica rublja i posuđa te perilica rublja sa sušilicom prikazuje se potrošnja energije za 100 ciklusa, a kod zaslona i rasvjete za 1000 sati upotrebe
 4. Prikaz i ostale značajke: broj i vrsta piktograma razlikuju se od artikla do artikla. Neke značajke artikla označene su brojevima, a druge ljestvicom od A do D.

Svrha nove energetske oznake

Jasnije i detaljnije informacije

Svrha nove energetske naljepnice je to da europskim potošačima pomogne u:

Boljem razumijevanju energetske učinkovitosti artikla.

Kupnji energetski učinkovitih artikala, čime se smanjuju troškovi energije.

Za zeleniju i učinkovitu Europu

Predviđene godišnje uštede zbog novog načina označavanja:

150 milijuna

tona ekvivalenta nafte

(približna godišnja potrošnja primarne energije u Italiji)

285 EURA

po kućanstvu

(troškovi energije)

66 milijardi eura

za poduzeća

(dodatni prihodi)

Novi način označavanja

U rujnu 2020. u svim je državama članicama EU uveden novi način označavanja energetskih razreda.

Prva skupina artikala će novom energetskom naljepnicom biti označena u ožujku 2021., a postupno će slijediti još preostalih osam skupina artikala.

1. studeni 2020.

Osim starih, proizvođači za uređaje moraju pripremiti i nove naljepnice, ali potrošači iste još neće moći vidjeti na prodajnim mjestima.

1. ožujak 2021.

Perilice rublja i posuđa, perilice rublja sa sušilicom, hladnjaci i zamrzivači te vinske vitrine moraju imati novu energetsku naljepnicu na prodajnim mjestima. Trgovci moraju staru zamijeniti novom naljepnicom u roku od 14 radnih dana.

1. rujan 2021.

Svi rasvjetni uređaji na prodajnim mjestima moraju imati novu energetsku naljepnicu.

Skupine artikala

1. ožujak 2021.

 • PERILICE POSUĐA
 • PERILICE RUBLJA
 • HLADNJACI
  (uključujući vinske vitrine)
 • ZASLONI
  (uključujući TV i zaslone računala)
 • KOMERCIJALNI HLADNJACI
  (uređaji za hlađenje koji se koriste u trgovinama te prodajni automati)

1. rujan 2021.

 • RASVJETA

1. siječanj 2022.

 • KLIMA UREĐAJI I VENTILATORI

1. lipanj 2022.

 • SUŠILICE RUBLJA

1. ožujak 2023.

 • USISIVAČI

Prijelazno razdoblje

U prijelaznom razdoblju će za sve artikle biti dostupna tako stara kao i nova energetska naljepnica. Od studenog 2020.: svi artikli iz prve skupine koji će potrošačima biti dostupni na prodajnim mjestima morat će imati novu energetsku naljepnicu.

U skladu s novim pravilima, svi će artikli koji su dio javnih natječaja morati imati novu energetsku naljepnicu.

Očekivane prednosti

 • racionalizacija javnih izdataka
 • veća osvještenost javnih naručitelja
 • manji utjecaj na okoliš
 • poticanje inovacija.

Primjeri

Perilice posuđa
Hladnjaci, vinske vitrine
Perilice rublja
Perilice i sušilice rublja
Zasloni
Rasvjeta

Projekt BELT financira Europska unija u okviru programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. (Horizon 2020, ugovor br. 847043)