Autosol čistač DPF filter cleaner, 300 ml

Autosol čistač DPF filter cleaner, 300 ml

Broj: 853394
Visoko učinkovito sredstvo za čišćenje DPF filtera. To je najbolje rješenje za čišćenje i zaštitu DPF filtera. Može se koristiti u dizelskim motorima i kao dodatak ulju. Čistite DPF filter tijekom između vožnji. Cijeli opis
87 Kn
Uključujući PDV
Dostava MALL

Trenutno nedostupno

Broj: 853394

Opis

Uputstva za upotrebu: Ulijte bočicu u spremnik za gorivo prije punjenja gorivom. 300ml boca je dovoljna za 60–80L goriva. Preporučujemo redovito korištenje proizvoda svakih 3 mjeseca ili svakih 3–5.000 km. POZOR! Nemojte pretjerati s učestalošću korištenja. Nije pogodan za vozila koja imaju automatski sustav doziranja aditiva.

Sastav:

 • distillates (petroleum, gasoline)
 • hydrotreated light, >30% hydrocarbons
 • aliphatic

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

altalt

OPASNO

 • H304 Gutanje i ulazak u dišne putove može biti kobno.
 • H315 Izaziva iritaciju kože.
 • H318 Uzrokuje ozbiljna oštećenja očiju.
 • H412 Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učinkom.
 • P264 Temeljito ispirati ruke nakon korištenja.
 • P280 Nosite zaštitne rukavice / zaštitnu odjeću / zaštitu za oči / zaštitu lica.
 • P301 + P310 + P331 U SLUČAJU GUTANJA: Odmah nazovite TOKSIKOLOŠKI CENTAR ili liječnika.
 • P305 + P351 + P338 – PRI DODIRU S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete učiniti bez poteškoća. Nastavite ispirati.
 • P310 Odmah nazovite toksikološki centar ili liječnika.
 • P331 NE izazivati povraćanje.
 • Sadrži: Ugljikovodici, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklički, aromatski (2–25%); ugljikovodici, C14–18, n-alkani, izoalkani, ciklički, aromatici (2–30%); 2-metilpropan-1-ol; Tricarbonil(metilciklopentadienil)mangan.