Odredi parametre
Harmony kabeli za paljenje, 400 A, 3 m Harmony kabeli za paljenje, 400 A, 3 m
Harmony kabeli za paljenje, 400 A, 3 m

Kvalitetni kabeli za paljenje prikladni su za struje jakosti do 400 A.

Predviđeni datum otpreme: SUTRA

Dostava MALL
TDS kabeli za paljenje, 400 A, 2,4 m Harmony kabeli za paljenje, 400 A, 3 m
TDS kabeli za paljenje, 400 A, 2,4 m

Kvalitetna kliješta za paljenje su adekvatno zaštićena i izolirana.

Predviđeni datum otpreme: 3.7.

Dostava MALL