Aroma Car osvježivač zraka Be Active Green Valley

Aroma Car osvježivač zraka Be Active Green Valley

Broj: 1356074
Osvježivač zraka vašem će automobilu pružiti ugodan miris i svježinu – sve to dolazi od poznate marke Aroma Car. Cijeli opis
3,56 € (26,82 Kn)
Uključujući PDV
Dostava MALL

Kod dobavljača

Broj: 1356074

Opis

Celulozni osvježivač u obliku visećeg mirisa s tekućim mirisom. To će stvoriti ugodnu svježinu u vašem automobilu.

mall.hr

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez Oprez

OPASNO

  • P102 Držati podalje od djece.
  • – P501 Odlagati sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim djelovanjem. Ako je potreban liječnički savjet, spremnik ili naljepnica proizvoda moraju biti dostupni. ČUVATI VAN DOSEGA DJECE. Odstraniti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima. Sadrži (E) –2-benzilidenocetan, 4-terc-butilcikloheksil acetat, benzil salicilat, kumarin, izogenol, narančastu, slatku, ekstra .. reakcijsku masu. Može izazvati alergijsku reakciju.