K2 osvježivač zraka Florida Citrus Shock

K2 osvježivač zraka Florida Citrus Shock

Broj: 2492076
Osvježivač zraka marke K2. Cijeli opis
5,31 € (40,01 Kn)
Uključujući PDV
Dostava MALL

Na zalihi Posljednji komad

Sutra predviđeno osobno preuzimanje u poslovnici u Zagrebu
 
22.3. dostava za Zagreb i okolicu
 
22.3. dostava za ostale županije
Broj: 2492076

Opis

K2 osvježivač zraka

K2 Florida predstavlja moderan premium osvježivač zraka koji je primjeren za svako vozilo ili prostor. Punilo osvježivača napunjeno je precizno odabranom aromom koja osigurava ugodan i svjež miris u vašem vozilu. Miris je smješten u metalnom kućištu koje ima pažljivo dizajnirane kontrolne otvore za optimalno doziranje mirisa. Proizvod je bez tekućine, ne razlijeva se i nema mogućnosti oštećenja površina.

Uputa za uporabu: Skinite poklopac s osvježivača i otvorite limenku. Skinite poklopac i miris zatvorite plastičnim poklopcem. Intenzitet mirisa podešava se uz pomoć poklopca, koji za to ima posebno dizajnirane utore. Miris postavite na mjesto gdje će miris biti nježan, ali ipak dovoljno učinkovit. Miris uvijek stavljajte na dno limenke. Pazimo da izbjegnemo kontakt s tkaninom.


.
Oprez

UPOZORENJE

  • Sadrži: linalol, alil 3-cikloheksilpropionat. Oprez: H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože. H319 Uzrokuje tešku iritaciju očiju. H412 Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učinkom. P102 Držati podalje od djece. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice. P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati s mnogo vode i sapuna. P305+P351+P338 PRI DODIRU S OČIMA: pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ako ih imate i ako to možete. Nastavite s ispiranjem. – P501 Odlagati sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.