K2 sredstvo za čišćenje karburatora, 400 ml

K2 sredstvo za čišćenje karburatora, 400 ml

Broj: 853251
Visokotlačni čistač je namijenjen brzom i učinkovitom čišćenju karburatora, mlaznica, injektora i cjelokupnog sustava goriva benzinskih motora. Cijeli opis
6,87 €
Dostava MALL

Kod dobavljača

4.6.2024 predviđeno osobno preuzimanje u poslovnici u Zagrebu
 
5.6.2024 dostava za Zagreb i okolicu
 
5.6.2024 dostava za ostale županije
Broj: 853251

Opis

Uklanja sve vrste prljavštine kao što su naslage ugljika, mrlje od ulja, prašina, katran i još mnogo toga. Ne oštećuje lambda sondu i katalizator. Siguran je za korištenje i na dvotaktnim i na četverotaktnim motorima. Pruža zaštitu od korozije, smanjuje izgaranje i ograničava emisije u atmosferu.

Razvrstavanje opasnosti prema Zakonu o kemikalijama

alt

OPASNO

 • H222 Izuzetno zapaljiva aerosol.
 • H315 Izaziva iritaciju kože.
 • H319 Izaziva ozbiljnu iritaciju očiju.
 • H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
 • H411 Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učincima
 • H229 Spremnik pod pritiskom: Može eksplodirati pri zagrijavanju.
 • P102 Čuvati izvan dosega djece.
 • P210 Držite podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
 • P211 Ne prskajte na otvoren plamen ili bilo koji drugi materijal.
 • P251 Ne probijajte i ne palite, čak i kad je prazna.
 • P260 Ne udisati aerosol.
 • P271 Koristite samo na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru.
 • P410 + P412 Zaštitite od sunčeve svjetlosti. Ne izlažite temperaturama iznad 50 °C/122 °F.
 • P501 Sadržaj/spremnik odložite u skladu s lokalnim propisima. Bez primjerenog prozraćivanja se mogu stvoriti eksplozivne pare.
 • Sadrži: Nafta (nafta), teška odsumporana s vodikom.