Shiny Garage Monster Wheel sredstvo za čišćenje, 1 l

Shiny Garage Monster Wheel sredstvo za čišćenje, 1 l

Broj: 27074168
Monster Wheel sredstvo za čišćenje naplataka. Cijeli opis
18,39 € (138,56 Kn)
Uključujući PDV
Dostava MALL

Kod dobavljača

Broj: 27074168

Opis

Monster Wheel sredstvo za čišćenje

Monster Wheel sredstvo za čišćenje učinkovito uklanja kočionu prašinu, metalne čestice, naslage, naslage, masnoću i blato s kotača. Izvrsna formula osigurava dugotrajno zadržavanje sredstva na površini i time olakšava čišćenje. Ne oštećuje zaštitne premaze na felgi. 


Svojstva

Količina 1000 ml

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

Oprez

UPOZORENJE

  • H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože.
  • P102 Čuvati izvan dohvata djece.
  • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/lice.
  • P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati s puno sapuna i vode.
  • P333 + P313 Ako se pojavi nadraženost kože ili osip: Potražiti liječničku pomoć/pomoć.
  • P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

Sadrži: natrijev merkaptoacetat, < 5%: anionske površinsko aktivne snovi, parfum. </>i>