Liqui Moly ulje za kočnice Brake Fluid Dot, 4 l

Liqui Moly ulje za kočnice Brake Fluid Dot, 4 l

Broj: 2930030
Ulje za kočnice marke LIQUI MOLY. Cijeli opis
74,31 €
Dostava MALL

Rasprodano

Broj: 2930030

Opis

Liqui Moly ulje za kočnice.

Ulje za kočnice marke LIQUI MOLY.

 .

Tehničke značajke

Namjena Ulje za kočnice

Klasifikacija opasnosti prema Zakonu o kemikalijama

Oprez

UPOZORENJE

  • P102 Čuvati izvan dosega djece.
  • H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože.
  • P261 Izbjegavajte udisanje pare/spreja.
  • P280 Nosite zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu lica.
  • P302 + P352 U KONTAKTU S KOŽOM: Isprati s puno vode.
  • P333 + P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražite liječničku pomoć/njegu.
  • P501 Odstraniti sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim propisima.