Klower RC Cars K10 zaštitno ulje, 400 ml

Klower RC Cars K10 zaštitno ulje, 400 ml

Broj: 2810009
Zaštitno mazivo štiti elektroničke dijelove od blata, prljavštine i tekućih / masnih tvari. Također djeluje kao sredstvo za odmašćivanje. Cijeli opis
7,57 €
Dostava MALL

Rasprodano

Broj: 2810009

Opis

Klower RC Cars K10 zaštitno ulje, 400 mlZaštitno mazivo sadrži posebnu mješavinu otapala i sredstava za odmašćivanje, prikladnu za čišćenje automobila. Zaštitno mazivo štiti elektroničke dijelove od blata, prljavštine i tekućih / masnih tvari. Moćno je sredstvo za odmašćivanje koje učinkovito djeluje na prijenosne mehanizme odmašćivanjem i čišćenjem bilo koje površine.

Klower

Sastav:

Destilati (nafta), lagana hidrofilterska frakcija i sulfonske kiseline, nafta, soli kalcija.

Upute:

Dobro protresite limenku da biste aktivirali formulu. Držite limenku 30 cm od površine. Nanesite na cijelu površinu. Pričekajte da proizvod ispari. Očistite višak proizvoda čistom krpom.


Svojstva

  • Ne sadrži otrovne tvari,
  • u spreju,
  • podmazuje i štiti od blata, prljavštine i tekućih tvari.

Detalji

Tip proizvoda zaštitno mazivo
Količina 400 ml
Upotreba automobili

Klasifikacija opasnosti prema Zakonu o kemikalijama

alt alt

OPASNO

H222: Lako zapaljiv aerosol.
H229: Spremnik je pod tlakom: može eksplodirati kad se zagrije.
H412: Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učinkom.
EUH066: Ponavljano izlaganje može uzrokovati suhoću ili pucanje kože
EUH208: Sadrži cinamaldehid; dipenten. Može prouzročiti alergijsku rekaciju.
P102: Čuvati izvan dohvata djece.
P210: Držite podalje od topline, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Zabranjeno pušenje.
P211: Nemojte prskati na otvoreni plamen ili druge izvore plamena.
P251: Ne probijajte i ne palite, čak i kad je prazna.
P273: Spriječiti puštanje u okoliš.
P410 + P412: Zaštitite od sunčeve svjetlosti. Ne izlažite temperaturama višim od 50 °C / 122 °F.
P501: Odložite sadržaj / spremnik u skladu s nacionalnim propisima.