K2 osvježivač zraka Citrus Shock

Brand: K2 Naš broj: 2492079

K2 osvježivač zraka Citrus Shock

Osvježivač zraka marke K2. Cijeli opis

35

35 Kn Uključujući PDV

Naš broj: 2492079

Opis

Opis artikla

K2 osvježivač zraka

Arlo pradstravlja dugotrajni osvježivač zraka u obliku slona za vozilo. To je materijal impregniran ugodnom i neupadljivom aromom. Prikladan je za ugradnju na utor za otvore u vozilu. U kompletu ćete dobiti dva osvježivača – možete koristiti jedan ili oba, ovisno o intenzivnoj aromi koju želite.


.
Oprez

UPOZORENJE

  • Sadrži: linalol, alil 3-cikloheksilpropionat. Oprez: H317 Može izazvati alergijsku reakciju kože. H412 Štetno za vodene organizme, s dugotrajnim učinkom. P102 Držati podalje od djece. P264 Poslije upotrebe temeljito isprati ruke. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice. P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati s mnogo vode i sapuna. – P501 Odlagati sadržaj/spremnik u skladu s nacionalnim propisima.

Tehnički detalji

Parametri %1% %2% artikla