K2 set za njegu unutrašnjosti i vanjštine Hobby SMALL

K2 set za njegu unutrašnjosti i vanjštine Hobby SMALL

Broj: 606402
K2 komplet za čišćenje i njegu unutrašnjosti i vanjštine mobilnog vozila. Cijeli opis
20,61 € (155,29 Kn)
Uključujući PDV
Dostava MALL

Kod dobavljača

31.3. predviđeno osobno preuzimanje u poslovnici u Zagrebu
 
3.4. dostava za Zagreb i okolicu
 
3.4. dostava za ostale županije
Broj: 606402

Opis

K2 komplet za čišćenje i njegu sadrži:

  • Autošampon K2 EXPRESS 1 L
  • Sredstvo za poliranje armature POLO MAX 600 ml
  • Aktivna pjena za sjedala TAPIS 600 ml
  • Sredstvo za čišćenje unutrašnjosti OSCAR 700 ml
  • Sredstvo za poliranje pneumatika BOLD 700 ml
  • Spužva za pranje vozila K2

Samo najbolje za vašeg limenog ljubimca.

Tehnički detalji:

  • Količina: 1 litar + 600 ml + 600 ml + 700 ml + 700 ml
  • Jamstvo: Nema jamstva

POLO MAX 600 ml

OPASNO

H222 Vrlo lako zapaljiv aerosol. H315 Uzrokuje iritaciju kože. H336 Može uzrokovati pospanost ili vrtoglavicu. H411 Otrovno za vodne organizme, s dugotrajnim efektom. H229 Posuda je pod tlakom: može eksplodirati pri zagrijavanju. P251 Ne preluknjajteNemojte bušiti ili paliti posudu, čak ni kada je prazna. P410 + P412 Čuvati dalje od sunčane svjetlosti. Ne ispostavljati temperaturama većim od 50 °C/122 °F. P211 Ne prskati prema otvorenoj vatri ili ostalim izvroima plamena. P210 Čuvati odvojeno od vrućine, vrućih površina, iskri, otvorene vatre i ostalih izvora paljenja. Pušenje zabranjeno. P102 Čuvati izvan dosega djece. P261 Sprječiti udisavanje. P271 Koristiti na otvorenom ili dobro prozračenom prostoru. P501 Skloniti sadržaj na ovlaštenom mjestu. Bez primjerenog prozračivanja mogu nastati eksplozivne pare.

Sadrži: Ugljikovodike, C6, izoalkane, <5% n-heksan; Ugljikovodike, C5-bogati.

EXPRESS 1000 ml

OPASNO

H222 Vrlo lako zapaljiv aerosol. H318 Uzrokuje ozbiljna oštećenja očiju. P102 Čuvati izvan dosega djece. P264 Nakon upotrebe temeljito oprati ruke. P280 Nositi zaštitu za oči/lice. P302 + P352 KOD KONTAKTA S KOŽOM: oprati s puno vode. P305 + P351 + P338 KOD KONTAKTA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće, ako ih imate i ako to možete učiniti bez poteškoća. P310 Odmah nazovite CENTAR ZA OTROVANJA ili doktora. P501 Skloniti sadržaj na ovlaštenom mjestu.

Sadrži: Alkoholi, C12–15, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli; Tetranatrijov etilendiaminotetraacetat; Sulfonske kiseline, C14–16 alkan hidroksi i C14–16 alken, natrijeve soli.

TAPIS 600 ml

OPASNO

H222 Vrlo lako zapaljiv aerosol. H315 Uzrokuje iritaciju kože. H336 Može uzrokovati pospanost ili vrtoglavicu. H411 Otrovno za vodne organizme, s dugotrajnim efektom. H229 Posuda je pod tlakom: može eksplodirati pri zagrijavanju. P251 Ne preluknjajteNemojte bušiti ili paliti posudu, čak ni kada je prazna. P410 + P412 Čuvati dalje od sunčane svjetlosti. Ne ispostavljati temperaturama većim od 50 °C/122 °F. P211 Ne prskati prema otvorenoj vatri ili ostalim izvroima plamena. P210 Čuvati odvojeno od vrućine, vrućih površina, iskri, otvorene vatre i ostalih izvora paljenja. Pušenje zabranjeno. P102 Čuvati izvan dosega djece. P261 Sprječiti udisavanje. P271 Koristiti na otvorenom ili dobro prozračenom prostoru. P501 Skloniti sadržaj na ovlaštenom mjestu. Bez primjerenog prozračivanja mogu nastati eksplozivne pare.

Sastav po odredbi o deterdžentima EC 648/2004 < 5%: EDTA i njezine soli, neionske površinsko aktivne tvari, polikarboksilati; parfemi, konzervansi (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)

OSKAR

POZOR

H222 Vrlo lako zapaljiv aerosol. H318 Uzrokuje ozbiljna oštećenja očiju. P102 Čuvati izvan dosega djece. P264 Nakon upotrebe temeljito oprati ruke. P280 Nositi zaštitu za oči/lice. P302 + P352 KOD KONTAKTA S KOŽOM: oprati s puno vode. P305 + P351 + P338 KOD KONTAKTA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće, ako ih imate i ako to možete učiniti bez poteškoća. P310 Odmah nazovite CENTAR ZA OTROVANJA ili doktora. P501 Skloniti sadržaj na ovlaštenom mjestu.

Sastav po odredbi o deterdžentima EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne tvari, amfoterne površinsko aktivne tvari, EDTA i njezine soli, polikarboksilati; parfem.