K2 čistač mlaznica za dizel motore Diesel Aditiv, 50ml

K2 čistač mlaznica za dizel motore Diesel Aditiv, 50ml

Broj: 1242217
Snažan i učinkovit čistač za mlaznice dizelskih motora kojeg odavno koriste mnogi profesionalci. Cijeli opis
5,31 €
3,78 €
-28%
Dostava MALL

Na zalihi 5+ artikala

Sutra u MEGA SHOPu King Cross
 
21.5.2024 dostava za Zagreb i okolicu
 
21.5.2024 dostava za ostale županije
Broj: 1242217

Opis

Učinkovit čistač Diesel Aditiv za mlaznice dizelskih motora, kojeg dugo koriste mnogi profesionalci, značajno poboljšava rad motora, povećava snagu i smanjenje emisiju ispušnih plinova.

Nalijte bočicu aditiva u spremnik za gorivo i prelijte sa 40–80 L dizelskog goriva (u slučaju velikih spremnika, treba postaviti iznad boce). Ponovite ovaj postupak svakih 3000 km. Ako je sustav jako prljav uliti dvije boce u spremnik.

Uvijek pročitajte upute za uporabu.

western-digital

Klasifikacija rizika prema zakonu o kemikalijama

alt alt alt

OPASNO

 • Ugljikovodici, C9-C11, n-alkeni, izoalkali, ciklički <2% aromatski, solvent nafta, težka obdelana z ogljikovodiki.
 • H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H315 – Povzroča draženje kože.
 • H319 – Povzroča hudo draženje oči.
 • H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
 • H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P102 – Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P301 + P310 – PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P331 – NE izzvati bruhanja.
 • P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P501 – Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.